Sameiet har avtale med Moss Snøryddingskompani om strøing av området vårt. 

Strøingen skal skje uoppfordret etter at Moss Snøryddingskompani har registrert behov for strøing.  

Strøingen vil starte senest 2 timer etter at behov er registrert.

Moss Snøryddingskompani kjører en strørute der også andre eiendommer skal strøs og strøingen til alle skal være utført innen maks 8 timer.

Avtalen innebærer også at sandkassen ved fellesboden etterfylles ved behov.