Det er ikke funnet feil eller mangler ved noen av apparatene.

Fallunderlag, bark er vurdert som noe mangelfullt, tykkelse mellom 30 og 40 cm. Anbefales tilføring av 10 cm bark. Utbedring utført.