I forbindelse med arbeidet med budsjettet for 2019 forutsettes det en økning av felleskostnadene. Dette for å finansiere låneopptak i forbindelse med malingen av husene. De variable felleskostnadene økes med 26,5%.

Økningen blir som følger for de forskjellige leilighetstypene:

•    110 kvm   kr  782  til  kr   989  pr mnd

•    111 kvm   kr  789  til  kr   999  pr mnd

•    114 kvm   kr  811  til  kr  1026 pr mnd

•    127 kvm   kr  903  til  kr  1142  pr mnd

•     131 kvm  kr  932  til  kr   1179 pr mnd

•       71 kvm  kr  505  til  kr     639 pr mnd

•       93 kvm  kr  661  til  kr     836  pr mnd

I tillegg kommer fastdelen av felleskostnadene som økes med 47,5% fra kr 1 080 til kr 1593 pr mnd.