I forbindelse med overtakelsen av husene våre har Styret overfor Trysilhus reklamert på alle utvendige trapper. Bakgrunnen for reklamasjonen er at de fleste trapper har sprekker og knirk. Trysilhus har nå startet arbeidet med å utbedre dette.