I hht. til reguleringsplanen for GATUTUNET  skal det være 4 HC - parkeringsplasser foran Hus 4. Styret i GATUTUNET valgte i samråd med Trysilhus å anlegge flere ordinære parkeringsplasser for å ha flest mulig parkeringsplasser for beboere og gjester. Imidlertid har Trysilhus fått et pålegg fra Rygge kommune om at reguleringsplanens bestemmelser må være oppfylt før det kan gis en ferdigattest for området. Dette må selvfølgelig etterkommes.

Dersom Styret finner det nødvendig eller Sameiermøtet vedtar det vil en på et senere tidspunkt se på muligheter for eventuelt flere parkeringsplasser.