Hus

 

Ytervegg

Stafasje

Ytterdør

takstein

Renner og nedløp

1

1434 L1462 Grå Skifer, jotun

Hvit ncs 0502-y

Hvit ncs 0502-y

Grå

Sort

2

1434 Labrador, jotun

Hvit ncs 0502-y

Hvit ncs 0502-y

Grå

Sort

3

1462 Grå Skifer, jotun

Hvit ncs 0502-y

Hvit ncs 0502-y

Grå

Sort

4

1462 Grå Skifer, jotun

Hvit ncs 0502-y

Hvit ncs 0502-y

Grå

Sort

5

1434 Labrador, jotun

Hvit ncs 0502-y

Hvit ncs 0502-y

Grå

Sort

Carporter

1462 Grå Skifer, jotun

Hvit ncs 0502-y

Hvit ncs 0502-y

Grå

Sort

Boder frittstående

1434 Labrador, jotun

Hvit ncs 0502-y

Hvit ncs 0502-y

Grå

Sort

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fargesetting Gatetunet 

Dato: 27.03.2015 / Rev 14.09.2015 - SJ

Svein Erik Knutsen